Een Human Design coach helpt mensen begrijpen en omgaan met hun unieke menselijke “design”. Als Human Design coach begeleid ik mijn coachees bij het interpreteren van hun Human Design ontwerp en adviseer ze over hoe ze het beste kunnen leven volgens hun natuurlijke aanleg en talenten. Als coach ondersteun ik hen bij het ontdekken van hun doelen, uitdagingen en belemmeringen, en help hen bij het maken van beslissingen en het nemen van actie die passen bij hun specifieke ontwerp. Hierdoor kunnen mijn coachees zich meer bewust worden van zichzelf en hun plaats in de wereld en krijgen ze meer zelfvertrouwen en levensrichting.

Waarin verschilt een Human Design coach van een gewone coach?

Een Human Design coach richt zich op het Human Design systeem, een persoonlijkheidssysteem gebaseerd o.a. op de astrologie, de chakra’s en de I Ching. Een gewone coach richt zich op meer algemene methodes en technieken voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het doel van beide coaches is verbetering bewerkstelligen, maar de nadruk ligt bij de Human Design coach op specifieke aspecten van de energetische blauwdruk, hoe de persoon ‘gebakken’ is!

download hier je gratis Human Design Chart

Waarom zou ik voor een Human Design coach kiezen?

Er zijn verschillende redenen waarom iemand voor een Human Design coach zou kiezen:

  1. Bewustzijn: Een Human Design coach kan helpen bij het vergroten van het bewustzijn van de eigen persoonlijkheid, talenten, uitdagingen en doelen.
  2. Beslissingen: Het Human Design systeem kan mensen helpen bij het nemen van meer gefundeerde en betekenisvolle beslissingen, die passen bij hun specifieke ontwerp.
  3. Zelfacceptatie: Door te leren over hun unieke ontwerp, kunnen mensen meer zelfacceptatie en vertrouwen in zichzelf ontwikkelen.
  4. Persoonlijke groei: Een Human Design coach kan helpen bij het verkennen en ontwikkelen van persoonlijke talenten en mogelijkheden, om zo meer voldoening en succes te bereiken in het leven.
  5. Relaties: Het Human Design systeem kan ook helpen bij het verbeteren van relaties met anderen, door inzicht te bieden in de verschillende menselijke ontwerpen en de manieren waarop deze interacteren.

Kortom, een Human Design coach kan helpen bij het ontdekken van de eigen unieke pad en het bereiken van meer persoonlijke groei en geluk.

Hoe ziet een coachtraject met een Human Design coach eruit?

Een coachtraject met een Human Design coach kan verschillen, afhankelijk van de specifieke behoeften en doelen van de cliënt. Over het algemeen zou het er ongeveer als volgt uit kunnen zien:

  1. Intakegesprek: In het intakegesprek wordt de achtergrond van de cliënt besproken en worden de doelen voor het coachtraject bepaald.
  2. Human Design chart analyse: De Human Design coach analyseert het Human Design chart van de cliënt en bespreekt de resultaten en bevindingen tijdens een sessie.
  3. Sessies: Tijdens de verdere sessies werkt de coach met de cliënt aan de specifieke doelen en uitdagingen, en gebruikt ze het Human Design systeem als leidraad.
  4. Uitvoeren van acties: De coach begeleidt de cliënt bij het uitvoeren van acties die passen bij hun ontwerp, om zo de persoonlijke groei en ontwikkeling te bevorderen.
  5. Evaluatie en afronding: Na verloop van tijd evalueert de coach de vorderingen van de cliënt en bespreekt ze eventuele verdere stappen die genomen kunnen worden. Het coachtraject eindigt wanneer de doelen van de cliënt zijn bereikt .

Het aantal sessies en de frequentie hiervan kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften van de cliënt en het coachtraject. Kijk voor meer informatie over mijn coachtrajecten en Human Design gidsen hier!